Examen informatie

Geaccrediteerde training organisaties

Officieel trainings- en examenmateriaal in DID, BiSL next, BiSL en ASL wordt alleen geleverd door APMG. Begin 2021 zal specifieke Practitioner literatuur worden gepubliceerd onder de DID-vlag, ook ondersteund door een officiële training en certificering. De komende anderhalf jaar zal ABF een overgangsperiode van begeleiding en ondersteuning bieden, terwijl alle oude en nieuwe richtlijnen beschikbaar zijn.

Om de aanbieders van opleidingen en gebruikers van bestaande BiSL-begeleiding bij te staan, zal er een workshop met materialen beschikbaar zijn om te illustreren hoe de overgang van BiSL naar DID kan. Overgangsbegeleiding zal ook beschikbaar zijn in gepubliceerde vorm en als webinars / podcasts en er zal een uitgebreide woordenlijst met termen en rollen worden verstrekt. De definitie en beschrijving van rollen zal instrumenteel zijn om de kenniskloof over business information management-rollen te overbruggen en is nodig om de verschillen (en overeenkomsten) tussen BIM-rollen die worden gebruikt om BIM-functies en -taken in Nederland en elders te beheren en mogelijk te maken en te verduidelijken.

DID Foundation

Coming soon

 

BiSL Next

De officiële BiSL® Next certificering van APMG

Certificeer dat u over de vaardigheden en kennis beschikt om de manier waarop een onderneming haar gegevens beheert, te transformeren – met de missie om de bedrijfsprestaties en waarde te verbeteren.

BiSL Foundation & BiSL Advanced

De officiële BiSL® Foundation & BiSL® Advanced certificering van APMG

BiSL is een uitgebreid procesraamwerk voor bedrijfsinformatiemanagement. Het wordt ondersteund door een groeiend aantal best practices. Een van de belangrijkste voordelen van het raamwerk is dat de markt een gemeenschappelijke taal en taakomschrijving krijgt.

ASL2 Foundation

Het officiële ASL2® Foundation certificering van APMG

Er zijn veel methodologieën die IT-beheer ondersteunen. Applicatiebeheer heeft in de loop der jaren weinig aandacht gekregen in tegenstelling tot applicatieontwikkeling en IT-servicemanagement. ASL®2 overbrugt deze kloof.

Examinering na zelfstudie

Voorbereiden op een ASL- of BiSL-examen kan ook door middel van zelfstudie. Deze openbare examens zijn online beschikbaar. U kunt zich voor dit examen aanmelden via de website van APMG-International.

Welcome to the DID Foundation the new website of the ASL BiSL Foundation.

You can find all the information you need for DID, BiSL and ASL.

Join the community to discuss with other DID, BiSL and ASL professionals.