DID®: Digital Information Design

Digital Information Design, DID, is een nieuw publiek domein library waar je onafhankelijke begeleiding vindt in en over Business Informatie Management, BIM.

Digital Information Design (DID) Foundation
Door Brian Johnson & Leon Paul de Rouw

Digital Information Design (DID) is een framework voor business informatiemanagement (BIM). En net als de vele andere frameworks is het bedoeld om te helpen bij het beschrijven van vraagstukken en het testen van mogelijke oplossingen. DID is anders dan de andere frameworks en managementmodellen; het is onafhankelijk van ieder ander framework of model en het pretendeert niet om het totale ontwerp van business informatie services te omvatten. DID legt relaties met andere nuttige en wijdverbreide best practices die specifiek zijn ontwikkeld om toe te passen in specifieke fasen van de ontwikkeling van business informatie services.

Officieel gepubliceerd door Van Haren Publishing en nu beschikbaar
(eBook & Hardcopy)

Het DID Framework

DID borduurt voort op het raamwerk van de BIM-richtlijn die is gepubliceerd in BiSL® Next. Het is een de facto-standaard voor BIM in het publieke domein met leidende principes, goede praktijken en praktische sjablonen.

Het biedt begeleiding aan digitaal geëngageerde bedrijfsleiders en degenen die met hen samenwerken, met als uiteindelijk doel de bedrijfsprestaties te verbeteren door beter gebruik van informatie en technologie.

Wat is DID®?

Digital Information Design is de overkoepelende bibliotheek voor alle toekomstige publicaties van ABF die betrekking hebben op bedrijfsinformatie beheer. De bibliotheek is bedoeld om de problemen van de moderne onderneming weer te geven en omvat alle aspecten van BIM, van geïntegreerde informatieketens tot het beheer van noodzakelijke operationele processen.

Welcome to the DID Foundation the new website of the ASL BiSL Foundation.

You can find all the information you need for DID, BiSL and ASL.

Join the community to discuss with other DID, BiSL and ASL professionals.