BiSL

BiSL (Business Information Services Library) is een leveranciersonafhankelijke, publiek domein library voor de uitvoering van business informatiemanagement.

Wat is BiSL?

BiSL is de afkorting van Business Information Services Library. Het is een leveranciersonafhankelijke, publiek domein library voor de uitvoering van business informatiemanagement. De library bestaat uit publicaties over het procesmodel voor business informatiemanagement en een groot aantal best practices, white papers, artikelen en presentaties.

BiSL heeft tot doel de IT vraagorganisatie te professionaliseren. Binnen een organisatie slaat BiSL een brug tussen de verschillende besturingsniveaus aan de vraagkant: richtinggevend, sturend en uitvoerend.

Standaardisatie middels BiSL draagt bij aan het professionaliseren van de vraagorganisatie en maakt hierdoor een efficiënter en kosten effectievere werkwijze mogelijk.

Het BiSL Framework

Het BiSL framework geeft beschrijvingen van alle processen die het mogelijk maakt om informatiesystemen te beheersen vanuit een business perspectief.

Het framework onderscheidt zeven proces clusters, welke gepositioneerd zijn op operationeel, management en strategisch niveau.

Geschiedenis

In 2005 is de Business Information Services Library (BiSL) geïntroduceerd in het publieke domein als een library voor functioneel beheer en informatiemanagement.

De library bestaat uit publicaties over het procesmodel voor business informatiemanagement en een groot aantal best practices, white papers, artikelen en presentaties. De library wordt gepromoot en verder ontwikkeld door de stichting DID Foundation.

BiSL wordt inmiddels in veel organisaties toegepast. In 2012 is een herziene druk uitgebracht van het BiSL framework boek waarin een deel van de terminologie is aangepast.

Van BiSL2 naar
BiSL 3

Al in 1998 verscheen er een publicatie over het Functioneel Beheer Model FBM, waaruit BiSL is ontstaan. Het officiële BiSL framework is in 2005 gepubliceerd. In 2012 is vervolgens een 2e druk verschenen, waarin slechts enkele worden zijn gewijzigd en storende fouten zijn verbeterd. In nu is er de 3e editie. In deze editie is het gehele boek opgefrist en aangevuld.

Volg de laatste discussies op het
DID Foundation forum