BiSL® Next

BiSL Next beschrijft het framework van de nieuwe generatie van Business Information Services Library, BiSL®.

Wat is BiSL® Next?

BiSL Next is een public domain standaard voor business informatie management met leidende principes, good practices en praktische templates. Het biedt een leidraad voor digitaal geëngageerde business leiders en degenen die met hen samenwerken, met het uiteindelijke doel om bedrijfsprestaties te verbeteren door beter gebruik van informatie en technologie.

Door het beschrijven van de twaalf elementen biedt BiSL Next hen inzicht in de beste manier om business informatie management te besturen en uit te voeren en er voordeel mee te behalen voor hun organisatie.

Het BiSL Next Framework

Bestuurders en managers van organisaties willen graag weten waarom een goede governance en een goed management van de informatievoorziening cruciaal zijn voor het effectief kunnen verbeteren en veranderen van de diensten van een organisatie aan haar klanten.

BiSL Next geeft veel aandacht aan het vergroten van het inzicht en begrip hierin. Het gaat in op het ‘waarom’ en geeft vervolgens een breed overzicht van het ‘wat’ van business-informatiemanagement.