DID
FOUNDATION

The future of business information management best practice

DID Foundation (voorheen ASL BiSL Foundation) beheert al enkele jaren de belangrijkste ideeën van  DID®, ASL® en BiSL®, en ontwikkeld deze nu verder. Hiermee probeert het IT en business dichter bij elkaar te brengen.

Neem deel aan de discussies en wordt lid!

DID geeft op een pragmatische manier een inleiding tot BIM en is geschreven voor iedereen die met BIM wil beginnen of basiskennis nodig heeft over belangrijke BIM-onderwerpen.

BiSL® Next is de nieuwe generatie van BiSL, gericht op het verbeteren van bedrijfsprestaties door beter gebruik van informatie en technologie.

BiSL (Business Information Services Library) is een leveranciersonafhankelijke, publiek domein library voor de uitvoering van business informatiemanagement.

ASL (Application Services Library) is een leveranciersonafhankelijke, publiek domein library voor de uitvoering van applicatiemanagement.

Ketenintegratie

Informatiesystemen en daarmee applicaties leiden een lang leven. Voortdurende aanpassingen maken het beheer en vernieuwen van deze systemen steeds ingewikkelder en kostbaarder. Samenwerking tussen business en IT is hierin een kritische succesfactor.

De DID Foundation is daarnaast een ontmoetingsplaats voor professionals met een gedeelde interesse in applicatiemanagement en business informatiemanagement. De stichting stimuleert de verbetering van werkprocessen en de uitwisseling van kennis, ervaring en ‘best practices’ in deze domeinen van beheer van de informatievoorziening.

Door kennis en ervaring uit te wisselen binnen en tussen organisaties in de beheerketen poogt de ASL BiSL Foundation een bijdrage te leveren aan professionalisering van de gehele IV-keten.

Activiteiten

Om haar doelen te bereiken organiseert de stichting congressen en thema-avonden, stelt kwalitatief hoogwaardige best practices beschikbaar, publiceert artikelen en white papers, toetst exameneisen voor DID, BiSL enASL examens en stelt eisen op voor certificering van applicatiemanagement organisaties.

Artikelen

Partners