DID
FOUNDATION

The future of business information management best practice

DID Foundation (voorheen ASL BiSL Foundation) beheert al enkele jaren de belangrijkste ideeën van  DID®, ASL® en BiSL®, en ontwikkelt deze nu verder. Hiermee probeert het IT en business dichter bij elkaar te brengen.

Neem deel aan de discussies en word lid!

Digital Information Design (DID) Foundation
Door Brian Johnson & Leon Paul de Rouw

Digital Information Design (DID) is een framework voor business informatiemanagement (BIM). En net als de vele andere frameworks is het bedoeld om te helpen bij het beschrijven van vraagstukken en het testen van mogelijke oplossingen. DID is anders dan de andere frameworks en managementmodellen; het is onafhankelijk van ieder ander framework of model en het pretendeert niet om het totale ontwerp van business informatie services te omvatten. DID legt relaties met andere nuttige en wijdverbreide best practices die specifiek zijn ontwikkeld om toe te passen in specifieke fasen van de ontwikkeling van business informatie services.

Officieel gepubliceerd door Van Haren Publishing en nu beschikbaar
(eBook & Hardcopy)

DID, voortbouwend op BiSL en BiSLNext, geeft op een pragmatische manier een inleiding tot BIM en is geschreven voor iedereen die met BIM wil beginnen of basiskennis nodig heeft over belangrijke BIM-onderwerpen.

Voor het laatste DID nieuws, zie:

BiSL® Next is de nieuwe generatie van BiSL, gericht op het verbeteren van bedrijfsprestaties door beter gebruik van informatie en technologie.

BiSL (Business Information Services Library) is een leveranciersonafhankelijke, publiek domein library voor de uitvoering van business informatiemanagement.

ASL (Application Services Library) is een leveranciersonafhankelijke, publiek domein library voor de uitvoering van applicatiemanagement.

De DID Foundation

Informatiesystemen en daarmee applicaties leiden een lang leven. Voortdurende aanpassingen maken het beheer en vernieuwen van deze systemen steeds ingewikkelder en kostbaarder. Samenwerking tussen business en IT is hierin een kritische succesfactor.

De DID Foundation is daarnaast een ontmoetingsplaats voor professionals met een gedeelde interesse in applicatiemanagement en business informatiemanagement. De stichting stimuleert de verbetering van werkprocessen en de uitwisseling van kennis, ervaring en ‘best practices’ in deze domeinen van beheer van de informatievoorziening.

Door kennis en ervaring uit te wisselen binnen en tussen organisaties in de beheerketen poogt de ASL BiSL Foundation een bijdrage te leveren aan professionalisering van de gehele IV-keten.

Pilot trainingen

Op 19 en 26 januari wordt in samenwerking met APMG en ASL/BISL Foundation een pilot training DID Foundation georganiseerd.

DID is de nieuwe internationale standaard voor Business Information Management, en bouwt voort op BISL en BISL Next. Het is ontworpen voor optimaal gebruik van data binnen organisaties en om informatiemanagers te ondersteunen bij het inrichten en uitvoeren van business informatie management. Ook ondersteunt DID het opdrachtgeverschap bij de business. Het DID model helpt je om de informatievoorziening te organiseren en geeft inzicht in de risico’s van de gekozen aanpak. Met de DID best practice kun je betere vragen stellen over de wijze waarop je binnen je organisatie informatie hebt georganiseerd of hoe je informatiemanagement beter kan organiseren. Op basis van de ervaringen van de pilot trainingen zal APMG ATO’s uitnodigen voor meer achtergronden en informatie over DID.

 

Voor het laatste nieuws over DID kun je terecht op de linkedin groep. Ook vind je meer info op de APMG website  of schrijf je in voor de DID pilot training.

Artikelen

Wat is BiSL Next?

BiSL is een afkorting voor Business Information Services Library. Het is een leveranciers onafhankelijke publiek domein bibliotheek met handleiding en good practics voor de implementatie van business informatie management en informatie/data

Lees meer »

Partners